*please find English version below

Geachte klant van Medemblik Yacht Service,

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus zijn wij genoodzaakt de volgende maatregelen te treffen:

1. Per directe ingang is het bezoeken van uw schip en of zelf werken aan uw schip binnen onze gebouwen en op ons buitenterrein aan strengere regels gebonden:

 • Wij zullen de deuren van de hallen en het hek alleen openen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00.
 • Het hek, inclusief het kleine hek is buiten genoemde openingstijden gesloten.
 • De hallen zijn alleen toegankelijk via de kleine blauwe deur bij hal 4.
 • Indien u uw schip wilt bezoeken dient u dit vooraf kenbaar te maken zodat wij u toegang tot uw schip kunnen verschaffen.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om dit per email of telefoon met ons te communiceren (info@mys.nl).
 • Zonder aanmelding vooraf kan u de toegang worden geweigerd indien er reeds te veel mensen op ons terrein aanwezig zijn. In de hallen is dit een maximum van 10 personen in totaal. Op het buitenterrein geldt een maximum van 15 personen. Toeleveranciers en externe bedrijven vallen ook onder deze aantallen.
 • Mocht u de werf bezoeken dan vragen wij u om het kantoor niet te betreden. Indien u voor een urgente reden toch het kantoor betreedt, dan verzoeken wij u vriendelijk om de richtlijnen conform advies van de RIVM (bij gezondheidsklachten geen bezoek, 1,5 meter afstand, geen handen schudden en zorgen voor goede persoonlijke hygiëne) op te volgen.
 • Het maximumaantal bezoekende personen per schip is 2, met een voorkeur voor maximaal 1.

2. Sanitair: het haven sanitair naast hal 4 is voor bezoekers beschikbaar, echter met 1 toilet om zo te voldoen aan de 1,5m afstand regel. Indien u het toilet “bezet” aantreft dient u buiten op uw beurt te wachten en voldoende afstand in acht te nemen.
3. De “normale” procedure van te waterlaten zal worden vertraagd. Dit komt deels door geringere bezetting en deels omdat wij de werkzaamheden willen uitvoeren op een voor ons personeel zo verantwoord mogelijke wijze.
4. Wij nemen in de komende weken contact met u op om met u af te stemmen wanneer u in de planning staat. Door de huidige maatregelen verwachten wij dat er een vertraging van ongeveer drie weken zal zijn ten opzichte van de in eerste instantie door u aangegeven gewenste datum. Dit betekent dat de afspraken die reeds gemaakt zijn met betrekking tot het te waterlaten bij deze zijn komen te vervallen.
5. Persoonlijk aanwezig zijn bij de te waterlating en of het zetten van de mast staan wij tot nadere berichtgeving niet toe.
6. Indien uw schip in de buitenstalling staat en u wilt op korte termijn te water, dan verzoeken wij u om uw schip zodanig voor te bereiden dat wij haar kunnen starten en in een box kunnen leggen.
7. Indien wij niet de beschikking hebben over de sleutel, dan deze graag bij ons achter laten in de rvs-brievenbus aan de buitenzijde van het pand bij de voordeur van de receptie.
8. Wij vragen u vriendelijk uw schip zo spoedig mogelijk op te halen na het te waterlaten in verband met het beperkte aantal ligplaatsen bij ons voor de deur. Wij zullen in overleg met u proberen een vast moment van ophalen te plannen. Op deze wijze willen we het bezoek aan de werf zo veel mogelijk spreiden.

Onze excuses voor bovenstaande maatregelen en wij vragen uw geduld in de komende weken.

Het team van MYS wenst u een goede gezondheid en doet er alles aan om u in deze uitdagende omstandigheden toch zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

 

Dear customer of Medemblik Yacht Service,

Concerning the most recent developments related to COVID-19, we are enforced to take the following measures:

1. As per direct, visits to your yacht and or working on your yacht inside our storage will have the following limitations:

 • We will open the doors to the storage facilities and the gate to our outside facilities only on working days between 09.00 and 16.00. On Saturdays between 10.00 and 15.00.
 • The gate, including the small gate will be closed outside the above mentioned opening hours
 • The halls can be entered by the blue door in Hall number 4.
 • We kindly request you to notify us up front when you would like to visit your yacht.
 • We kindly request you to communicate with us by mail (info@mys.nl) or by phone.
 • Without your prior notification, access can be denied should the amount of visitors in our storage halls exceed 10, or 15 on our outside facilities. The mentioned numbers are including external suppliers, etc.
 • In case of visiting your yacht or doing works on your yacht, we kindly request you not to enter the office building. In case you should enter the office buildings because of an urgent matter, we kindly ask you to act according to the guidelines (keep 1,5 – 2m distance, no hand shakes and take care of proper personal hygiene).
 • The maximum number of visitors per yacht is 2, 1 person is advised.

2. Sanitary: the harbor sanitary next to hall 4 will be open for visitors. We have closed 1 toilet because of the 1,5m rule. Should you find the toilet “occupied” please wait outside and keep your distance.
3. The normal procedure of launching your yacht will be delayed. This is caused by less availability of staff and because we want to do the works in the most responsible way for our staff.
4. Our staff will contact you to discuss a new launching date. Please be aware that this might be later than your initial request. We do expect a delay of about 3 weeks at this moment. Should any launching dates have already been fixed, then please consider these no longer valid.
5. We will not allow you to be present at launch or at stepping the mast, in order to give our staff proper opportunity to work on your yacht.
6. In case your yacht is in our outside storage and you would like to have her launched on short notice, please prepare her for the launch in such a way that we are able to start her and move her into a berth.
7. In case we do not have the key of your yacht yet, please leave the key in the stainless-steel letter box outside our main entrance door.
8. Please collect your yacht shortly after launch as we have limited berthing space. We will discuss an appropriate moment with you for collecting your yacht. This to spread the number of visitors over the day.

We do apologize for this and kindly ask your patience in the next weeks to come.

The team of MYS wishes you good health in the meantime and hopes to serve you as good as possible in these challenging times.