Eind januari wordt Overleker kanaal uitgebaggerd!

Het is zo ver! Het Overleker kanaal waar de MYS 42 ligplaatsen beheert wordt eind januari uitgebaggerd tot een diepte van 2,80 m!

De firma Beens Dredging is druk bezig met baggeren en hebben alle ligplaatsen vóór Conyplex en voor Contest Brokerage gedaan.

Een groter baggerschip was voor de insteekhaven nodig en om over de palen van de ligplaatsen voor de MYS te komen.