Scoutinggroep "Titus Brandsma"

De Koninklijke Nederlandse Marine heeft Scoutinggroep "Titus Brandsma" een schouw gegeven. MYS wilde dit graag steunen en heeft geholpen met het opknappen hiervan.